Pravila skupnosti CX Slovenija

I. Splošno

Skupnost CX Slovenija (v nadaljevanju skupnost) je zaprta skupina znotraj platforme Slack, na katerem lahko uporabniki v obliki pisnega pogovora razpravljajo, zapisujejo svoja vprašanja in si izmenjujejo mnenja, ki so v širšem smislu povezana z upravljanjem izkušenj strank.

Skupnost ni javna in vsebina ni javno dostopna. Ne glede na število članov v skupnosti se objave v skupnosti štejejo kot zasebna komunikacija med člani. Člani morajo v skupnosti upoštevati pravila skupnosti.

Članstvo v skupnosti pomeni, da se člani s pravili strinjajo, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo spoštovali. Člani skupnosti so lahko fizične in pravne osebe.

Ustanovitelj in upravitelj skupnosti je podjetje FrodX, d.o.o. Skupnost ima skrbnike in po potrebi moderatorje. Njihovo delo je skrb za delovanje skupnosti ter moderiranje, kadar je to potrebno. Za svoje zapise v skupnosti v celoti odgovarjajo avtorji sami.

II. Objave

Pravica objavljanja in izražanja v skupnosti je omejena. Dopustne so le objave, ki so v celoti skladne s temi pravili, so zanimive za dovolj širok krog članov in niso moteče. O tem, ali je objava v skupnosti dopustna, odločajo skrbniki in moderatorji skupnosti.

Ob splošnih omejitvah na podlagi predpisov v skupnosti ni dovoljeno objavljati lažnih, ponarejenih, netočnih, zlonamernih, vulgarnih, nespodobnih, obrekljivih in žaljivih vsebin ter vsebin, katerih edini namen je kogarkoli prizadeti. Vsi zapisi morajo biti na visoki kulturni, strokovni in konstruktivni ravni.

Vsi zapisi v skupnosti se štejejo za avtorsko delo njihovih avtorjev, razen če je iz konteksta jasno razvidno, da je avtor zapisa (delno ali v celoti) kdo drug. V skupnosti niso dovoljena nobena dejanja, s katerimi se kršijo avtorske pravice tretjih oseb ali se z njimi omogoča tovrstne kršitve.

III. Ponudbe in povpraševanja

Oglaševanje (tudi prikrito) v skupnosti ni dovoljeno. Izjemoma je po predhodnem dogovoru s skrbniki skupnosti mogoče objaviti informacije, ki so objektivno koristne za članstvo. Ponujanje lastnih ali tujih storitev ni dovoljeno.

Skrbniki skupnosti lahko pri kršenju pravil posežejo v vsebino objave in v pravice članov v skupnosti. V objavah lahko omejijo nadaljnje komentiranje, izbrišejo posamezne komentarje ali v celoti izbrišejo objavo. Članu skupnosti lahko omejijo pravico objavljanja in komentiranja ali ga izključijo iz skupnosti.

IV. Pravice in odgovornosti

Ni nujno, da so v odzivih članov zapisani najboljši in pravilni odgovori, dobri predlogi, prave informacije ter koristni in uporabni nasveti. Vsak član lahko vsebino iz skupnosti uporabi izključno na lastno tveganje in odgovornost, in če z zapisom niso kršena pravila skupnosti, iz tega naslova ne more terjati nobene odgovornosti od avtorjev zapisov.

Ta pravila se uporabljajo od 28. 12. 2020 dalje.

* Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

V. Sprememba 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dalje se skupnost na Slacku ukinja in se vsa vsebina (posnetki webinarjev, predstavitve…) zbira in deli na zaprtem portalu: https://gamechanger.frodx.com/cx/skupnost-cx-slovenija/. Do portala imajo člani skupnosti dostop prek lastnega uporabniškega imena in gesla.